Kosten

Bij de polikliniek Orthodontie worden de tarieven gehanteerd die door de NZA vastgelegd zijn.

Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen de stafpraktijk en de praktijk van specialisten in opleiding (AIOS). 

Op de kosten van de orthodontische behandeling krijgt u een opleidingskorting. Op dit moment wordt maximaal € 2.750,00 voor de gehele orthodontische behandeling gedeclareerd, gerekend vanaf de start van de daadwerkelijke actieve behandeling. Uitzondering zijn de kosten voor bijkomende chirurgische of andere algemeen tandheelkundige verrichtingen, de techniek- en/of materiaalkosten voor behandeling met clear aligners, linguale apparatuur en palatinale botverankering, de kosten voor niet-nagekomen, of te laat afgemelde afspraken en de kosten voor reparatie of vervanging van apparatuur door onzorgvuldig gebruik.

Het bedrag kan worden aangepast bij eventuele wettelijke verhogingen van de tarieven. Aan het begin van de behandeling wordt u geïnformeerd over het dan geldende maximumtarief.

Bij de stafpraktijk betaalt u voor wat er nodig is voor uw behandeling, zonder een maximum-limiet.

Nota's

Nota’s gaan meestal rechtstreeks naar uw verzekeraar. Afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis, krijgt u soms geen nota, soms een deelnota, soms de volledige nota thuisgestuurd.

De nota’s worden verzorgd door Netpoint Factoring (04 16 – 54 15 09). Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring B.V. (https://www.uwdeclaraties.nl/index.php).

Verzekeringen

Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. Voor een overzicht kunt u kijken op www.orthodontist.nl of www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/