Klachtenregeling

Indien u een meningsverschil heeft met uw behandelaar en denkt dat deze aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u uw onvrede of klacht telefonisch, digitaal of per brief indienen bij de klachtenbemiddelaar. Daarnaast is het mogelijk een afspraak met de klachtenbemiddelaar te maken voor een persoonlijk gesprek.

Postadres:

Radboudumc

IWKV, afdeling Klachtenbemiddeling

Huispost 547

Antwoordnummer 540

6500 VC Nijmegen

Telefoon: +31(0)24 - 361 31 91

Om uw onvrede of klacht te melden, kunt u gebruik maken van het formulier dat bij de balie in het folderrekje staat. Wilt u de klacht digitaal melden, gebruik dan het digitale klachtenformulier op de website www.umcn.nl/klacht.