terug naar nieuwsoverzicht

Beste zorg schisisteam Nijmegen

22-07-2015

Borstkankerzorg en Schisisteam leveren beste zorg

22-07-15

Het Radboudumc heeft met CZ het traject selectieve inkoop 2016 doorlopen en krijgt voor de borstkankerzorg en schisis het predicaat “Beste zorg”. Daarmee wordt het Radboudumc door de zorgverzekeraar aanbevolen bij hun verzekerden. ‘Een compliment voor de hele keten.’

Taart en champagne? Mammachirurg Margrethe Schlooz reageert bescheiden: ‘Dat niet, maar het is zeker een compliment voor de hele mamma-keten: van radioloog tot chirurg en van radiotherapeut tot patholoog. We doen het goed omdat wij vanaf het eerste gesprek tot aan operatie en nazorg, supergespecialiseerde collega’s inzetten. We kunnen goed met elkaar opschieten, maar zijn ook kritisch en eerlijk tegen elkaar. We willen een stap extra zetten voor collega’s. Dat merkt de patiënt.’

Selectief beleid Het selectieve inkoopbeleid is een vast onderdeel geworden van het zorgbeleid in Nederland. Het betekent dat de zorgverzekeraar niet zomaar alle medische handelingen automatisch aanbiedt. CZ loopt voorop in dit beleid, een aanpak die wordt toegejuicht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Multidisciplinair behandelteam Margrethe: ‘Voor elke professie selecteert CZ op andere criteria. Bij borstkankerzorg bijvoorbeeld dat er minimaal zeventig operaties per jaar moeten worden uitgevoerd, dat er een volledig borstkankerteam is en dat een patiënt op één werkdag terecht kan voor de eerste afspraak én voor onderzoeken.’

Schisis Ook KNO-arts Ronald Admiraal, hoofd van het Schisisteam, is blij met de toekenning. ‘Bij ons zijn de criteria dat er over de laatste drie jaar gemiddeld meer dan zestig nieuwe patiënten aangemeld moeten worden. Ook moet er sprake zijn van een multidisciplinair behandelteam. Dat is bij ons zeker het geval. We vormen een vast team met onder meer plastische chirurgie, KNO, MKA, Orthodontie, klinische genetica, logopedie en kindergeneeskunde. En met daarnaast zo nodig ondersteuning van andere disciplines. Wij vinden: alleen als goedwerkende ploeg kunnen we de beste zorg voor onze patiënten leveren’.