Onderzoek

Tijdens dit onderzoek verzamelen we informatie om te komen tot een definitief behandelplan.

  • Er worden afdrukken van het gebit gemaakt voor (digitale) gipsmodellen.
  • Er wordt een digitale fotoserie gemaakt van gebit, mond en gezicht.
  • En er worden meestal (twee) röntgenfoto’s gemaakt.
  • Soms is ook een 3D foto nodig. Dit kan ook op het Radboud-terrein worden gedaan.
  • De mondhygiene wordt bekeken en evt. bijgestuurd.

Voorafgaand aan dit onderzoek vindt over het algemeen een orienterend gesprek plaats: het eerste consult.