Schriftelijke informatie voor ouders van proefpersonen (controlegroep)

Beste ouder(s),

Allereerst van harte proficiat met de geboorte van uw kind!
Ook willen we u bedanken voor uw getoonde interesse om uw zoon/dochter deel te laten nemen aan een onderzoek naar de groei van het gezicht van kinderen van 0 tot 6 jaar. In deze brief willen wij u graag enige achtergrondinformatie geven. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen en vragen naar Machteld van Beusichem (024-3616919). U zult binnenkort gebeld worden met de vraag of u uw zoon/dochter deel wilt laten nemen aan dit onderzoek. Nadat u hebt getekend, bent u uiteraard vrij om op ieder moment van deelname af te zien.

Inleiding

Het betreft een onderzoek naar kinderen die geboren worden met een schisis, dat wil zeggen een lip en/of gehemeltespleet. We willen graag weten hoe het gezicht van kinderen met een schisis driedimensionaal verandert als ze groeien. Dat gaan we dan vergelijken met de groei van het gezicht van kinderen zonder een schisis. Uiteindelijk willen we natuurlijk graag bereiken dat kinderen met een schisis na hun behandelingen zo veel mogelijk lijken op kinderen zonder een schisis.

Opzet

Bij dit onderzoek worden er op vaste tijdstippen digitale foto’s gemaakt van kinderen met en zonder een schisis. Deze foto’s worden gemaakt met een speciale driedimensionale fotocamera zonder röntgenstraling (figuur 1). Uw kind wordt in een wipstoeltje (figuur 2) gezet en vervolgens wordt er uit 3 verschillende richtingen een foto gemaakt. Uiteraard mag u de hele tijd bij uw kind blijven.

Fig. 1: speciale driedimensionale fotocamera

Fig. 2: wipstoeltje waarin uw kind wordt gezet

Het maken van de foto duurt ongeveer 1.5 milliseconde en is zonder enig risico voor uw kind.
Uw kind zal van 0 tot 6 jaar op vaste tijdstippen op de foto worden gezet. Op 3 maanden na de geboorte van uw kind zal de eerste foto worden gemaakt. Vervolgens worden er foto’s gemaakt als uw kind 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 1 ¼ jaar, 1 ½ jaar, 2 jaar, 2 ½ jaar, 3 jaar, 3 ½ jaar, 4 jaar, 5 jaar en 6 jaar oud is. In totaal zijn dit dus 13 foto’s waarvoor u naar de afdeling orthodontie/kaakchirurgie van het UMC St Radboud moet komen (route 589). Daarnaast wordt tijdens die bezoeken de groei van uw kind bekeken en wordt uw kind gewogen (zoals op het consultatiebureau). Ook zult u gevraagd worden om een korte vragenlijst in te vullen.
In figuur 3 op de volgende pagina is een voorbeeld te zien van een 3D foto van een kindje. De foto ziet er anders uit dan een gewone digitale foto. Dit komt door de driedimensionale weergave ervan.

Fig. 3 3D foto


Onafhankelijke arts

Voor dit onderzoek is een onafhankelijke arts aangewezen indien u vragen heeft die u niet aan een van de onderzoekers wilt voorleggen. Dit is Dr. J. Draaisma, kinderarts, Chef de polikliniek Kinderen en Jeugdigen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 024-3668531.

Vertrouwelijke gegevens

De gegevens van uw kind worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers zullen een code gebruiken om zijn/haar gegevens te anonimiseren. U mag zelf aangeven of wij de 3D foto van uw kind mogen gebruiken voor onderwijs aan studenten en voor publicaties in vakliteratuur. Het dient vermeld te worden dat uw kind op de 3D foto volledig herkenbaar is.

Risico

De Commissie Mensgebonden Onderzoek Regio Arnhem-Nijmegen heeft ontheffing verleend van de verplichting om voor dit onderzoek een verzekering af te sluiten. De reden hiervoor is dat de commissie van oordeel is dat dit onderzoek naar zijn aard voor de deelnemers eraan zonder enig risico is.

Vergoeding

Als blijk van dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek krijgt u een cadeaubon. Uiteraard worden de reiskosten van u en uw kind vergoed en als u dat wilt, kunt u een foto van uw kind mee naar huis nemen.

Vragen

U zult binnenkort gebeld worden met de vraag of u uw zoon/dochter deel wilt laten nemen aan dit onderzoek. Indien u vooraf, tijdens beloop, of na afloop van het onderzoek nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Centrum voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen via het telefoonnummer: 024-3616919.


Met vriendelijke groet,

 

Prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman

Afdeling orthodontie en orale biologie